Процесс хураангуй

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖААС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ БОЛОМЖ БАЙДАГ УУ

2022-11-07

Шүүхээс эрх зүйн маргааныг шийдвэрлэхтэй холбогдсон үйлчилгээ үзүүлсний төлөө зохигчоос улсын төсөвт төлж байгаа мөнгийг улсын тэмдэгтийн хураамж гэнэ. Шүүхэд нэхэмжлэгч гаргаж буй ямар ч этгээд марга...

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.