Эвлэрүүлэн зуучлах

Итгэмжлэл олгох тухай

2022-08-07

ИТГЭМЖЛЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 20____оны сарын____өдөр                      №                        Улаанбаатар хот   Итгэмжлэл олгох тухай _______________________өргөдөлтэй____________...

Өргөдөл гаргах загвар

2022-08-07

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ  ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ 2020 оны ....сарын ....өдөр                                                                            ...

ТАНИЛЦУУЛГА

2022-08-07

Монгол улсад 2010 оны 5 сараас Япон Улсын “Жайка” Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага, Монгол Улсын Дээд Шүүх, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо хамтран “Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах төс...

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ /ХАГАС ЖИЛ/ НЭГДСЭН МЭДЭЭ

2022-06-22

Монгол улсын нийт шүүх Иргэний эрх зүйн маргаан Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан Урьдчилан шийдвэрлэх журмаар гаргасан өргөдөл, нэхэмжлэл Бүгд А Б 1 2...

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ /1-р улирал/ НЭГДСЭН МЭДЭЭ

2022-03-22

Монгол улсын нийт шүүх Иргэний эрх зүйн маргаан Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан Урьдчилан шийдвэрлэх журмаар гаргасан өргөдөл, нэхэмжлэл Бүгд А Б 1 2...

Холбоос

© 2024 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.