БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ

Цагдаагийн алба хаагчийн биед халдаж хүч хэрэглэсэн бол гэмт хэрэгт тооцно

2023-06-05

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023.04.19-ний өдрийн №40 шийдвэр Шүүхийн шийдвэрийн тойм №06,    2023.06.02 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: Энэ тойм н...

09 Бусдад хүнд хохирол санаатай учруулахад чулууг зэвсгийн чанартай зүйл болгон хэрэглээгүй гэж дүгнэв

2023-04-21

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022.12.06-ний өдрийн №113 шийдвэр Шүүхийн шийдвэрийн тойм №04,    2023.04.21 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэ тойм...

8.Гээгдэл эд хөрөнгө олж завшсаны улмаас эрүүгийн хариуцлага хүлээв

2023-01-16

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022.05.09-ны өдрийн 60 дугаар шийдвэр        Шүүхийн шийдвэрийн тойм №01, 2023.01.13        Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Са...

7.Цагдаагийн алба хаагчийн биед халдаж хүч хэрэглэсэн тохиолдолд Зөрчлөөр шийдвэрлэх үндэслэлгүй

2022-12-20

Цагдаагийн иргэний А,Б,М-ээр олон нийтийн газар хэрүүл маргаан, олон нийтийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн танхайрах өвчиндөө Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлд заасан 1.1, 1.4 дэх заалт, 5.3 дугаар зүй...

6.Мөрдөн байцаалтын шатанд хохирогчоор тогтоох асуудлыг шийдвэрлээгүй тохиолдолд

2022-12-12

Прокуророос “Жоллооч Багийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох замын хөдөлгөөнд оролцох процессыг хэрэгжүүлэхэд түргэсгэх үйл ажиллагаа нь МУ-ын Замын хөдөлгөөний дүрмийн гэмтлийг устгахад хүргэдэг....

5.Тэнсэнгийн хугацаанд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол эдлээгүй үлдсэн хорих ялыг эдлүүлнэ

2022-11-17

Шүүгчийн захирамжаар хоригдол Батын эдлэх ёстой “4 жил 9 сар 12” хоногийн хорих ялыг хугацаанаас өмнө тэнссэн суллаж, мөн хугацаагаар хяналт тогтоож шийдвэрлэсэн байна. Хорих ялаас хугацаанаас өмнө су...

4. Хүүхдийн тэтгэлэг төлөхөөс зайлсхийсэн тул баривчлах шийтгэл оногдуулав

2022-10-25

Иргэн Бат нь шүүхийн шийдвэрээр төлбөл зохих хоёр хүүхдийнхээ тэтгэлэгийг 24 сарын хугацаанд төлөөгүй байна. Шүүх Батын дээрх эс үйлдэхүйг Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20 дугаар зүйлийн 6-д заасан “Хүү...

3.Орчиндоо аюул учруулж болох амьтныг зохих хамгаалалтгүй байлгаснаас эрүүгийн хариуцлага хүлээв.

2022-09-12

Иргэн Б нь эмнэлэгээр үйлчлүүлэхээр явахдаа нохойгоо уяанаас нь суллаж, хашаандаа зохих хамгаалалтгүй орхисон байна. Б-ийн хөрш Д нь Б-ийнхээр үе үе  айлчилдаг бөгөөд энэ удаад Б-ийн эзгүйд ирснээр уя...

2. ТЭНСЭНГИЙН ХУГАЦААНД СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХЭРЭГЛЭВЭЛ ЭДЛЭЭГҮЙ ҮЛДСЭН ХОРИХ ЯЛЫГ ЭДЛҮҮЛНЭ

2022-09-02

                Иргэн Б нь хуулийн тусгай ангийн 11.1 дүгээр сарын 11-нд “Хүний эрүүл мэндийн хүнд гэмтэл санаатай учруулсан” гэмт хэрэг үйлдэж, шүүхээс 4 жилийн хорих ял оногдуулсан ба 2021 онд Өршөө...

1. Хууль сахиулагчийг албан үүргээ биелүүлэхтэй нь холбогдуулан хүч хэрэглэн эсэргүүцсэн бол гэмт хэрэгт тооцож ял оногдуулна

2022-08-17

Иргэн Б нь согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон ба Цагдаагийн алба хаагчийн “тээврийн хэрэгслээ устгасан” гэсэн үүнийг эсэргүүцсэн түүнийг тус тус газар нэг удаа цохьсон. Хууль сахиулах хүч хэрэг...

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.