Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн хураангуй

Талуудын хооронд гэрээний харилцаа үүссэн үү

2023-05-29

  Иргэн Баатарын эхнэр Сараа банкнаас анх 15,200,000 төгрөг, удаахад нь 3,000,000  төгрөгийн хоёр удаагийн зээл авчээ Талууд зээлийн гэрээг бичгээр байгуулж, Сараа ганцаар гарын үсэг зурсан...

Хөөн хэлэлцэх хугацаа тасалдсан тохиолдолд Иргэний хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.2.1 дэх заалт хамаарахгүй

2023-05-01

”Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.10.27-ны өдөр 103/ШШ2022/000446 Тоймын дугаар, огноо: №04, 2023 Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг ор...

10.“Зуучилсан болгон зуун хувь хөлс авахгүй”

2023-03-03

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.11.03-ны өдөр 103/ШШ2022/00463 Тоймын дугаар, огноо: №03, 2023.02.13 Шүүхийн шийдвэр: Давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шүүхээс авсан. Маргааны төрө...

9.Төрийн албан хаагчийн бусдад учруулсан гэм хорын хохирлыг түүнийг ажиллуулж байгаа хуулийн этгээд буюу төр хариуцан арилгана

2023-01-30

” Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2021.3.12-ны 103/ШШ2021/00072 Тойм дугаар, огноо: №02, 2023 Шүүхийн шийдвэрийн төлөө: Хүчин төгөлдөр болсон Санамж: “Энэхүү тоймыг шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр бо...

8. Зээлийн гэрээнд гарын үсгээ зурсан бол зээл төлөх хариуцлагаас чөлөөлөгдөж чадахгүй

2023-01-30

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.08.04-ний 103/ШШ2022/00331 Тоймын дугаар, огноо: №01, 202 Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон Санамж: “Энэхүү тоймыг шүүхээр шийдвэрлээгүй, оло...

7.“Эрүүл мэндэд учирсан гэм хорын хохирол”

2022-11-22

Иргэн ОО.Эрүүл мэндийн төвийн өвчин эрүүл учирсан гэмтлийн гэмтэл 94,481,516 тэрбум аппарат гаргуулаар үрэвслээ. Нэхэмж О.О нь ажил хүлээн авагчаас гараа бэртээсэн бөгөөд орой ажил тараад эмнэлгийн...

6.“Нэхэмжлэгч нутаг дэвсгэрийн харьяалал сонгох эрхтэй”

2022-11-22

Нэхэмжлэгчээр ажиллаж байгаа нутаг дэвсгэрийнх нь хувьд дараах байдлаар сонгох эрхтэй. Бусдын амь бие, эрүүл мэндийн гэмтлийн хор учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх талаар нөхөн сэргээх боломжтой....

5.Дээд сургуулийн диплом гаргуулахаар тохиролцох нь хууль зөрчсөн хэлцэл

2022-11-07

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нэхэмжлэгч Б.Б нь хариуцагч Х.Б дээд сургуулийн дипломын гаргалгаа хийсэн 2,000,000 төгрөг, нэмэгдсэн кредитийн мөнгө буюу хохирол 4,500,000 төгрөгийн гаргуулах тухай эрсдэлийг...

4.ЦАГИЙН ЮМЫГ ЦАГТ НЬ….

2022-10-07

Иргэн Х нь 2006 онд .....банкинд зээлийн барьцаанд тавьсан 2 өрөө орон сууцыг худалдаж авах, арилжааны банкны өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай шийдвэр, зээлийн хорооны шийдвэр, хувийн орон сууц худалдах, ху...

3.Хуулийн ямар нэг заалтыг зөрчсөн хэлцэл бүр хүчин төгөлдөр бусад тооцогдохгүй

2022-09-12

Иргэн Б, Э нар  өөрсдийн өмчлөлийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг газрын хамт иргэн Г, Б нарт 37 сая төгрөгөөр борлуулахаар болж худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулж Г, Б нар нь гэрээнд заасан мөнгийг мөн ө...

Холбоос

© 2024 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.