Шүүн таслах ажилгааны мэдээ

9 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ

2022-10-07

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх  Хүлээн авсан нэхэмжлэл 40 Иргэний хэрэг үүсгэсэн 37 Хүлээн авахаас татгалзсан 0 Шийдвэрлэсэн 32 Хойшилсон хурал 7 ...

8 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ

2022-09-09

Багануур дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх/8 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ/ Хүлээн авсан нэхэмжлэл 51 Иргэний хэрэг үүсгэсэн 43 Хүлээн авахаас татгалзсан 3 Шийдв...

7 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ

2022-08-03

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх /7 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ/ Хүлээн авсан нэхэмжлэл 36 Иргэний хэрэг үүсгэсэн 31 Хүлээн авахаас татгалзсан 5 Шийд...

Холбоос

© 2024 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.