Иргэдийн төлөөлөгч

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч

2022-08-07

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг Монгол Улсын Их хурлаас 2012 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр баталж, 2013 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж эхэлсэн. Эн...

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ОРОЛЦООНЫ 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН МЭДЭЭ

2022-06-25

Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Тоо А Б В Г Бүрэлдэхүүнтэй шүүх хуралдааны тоо Эрүү 1 - Иргэн 2 5 Захиргаа 3 Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдааны нийт тоо ( 1...

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ОРОЛЦООНЫ 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

2022-03-26

Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Тоо А Б В Г Бүрэлдэхүүнтэй шүүх хуралдааны тоо Эрүү 1 - Иргэн 2 3 Захиргаа 3 Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдааны нийт тоо ( 1...

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.