4.ЦАГИЙН ЮМЫГ ЦАГТ НЬ….

Иргэн Х нь 2006 онд …..банкинд зээлийн барьцаанд тавьсан 2 өрөө орон сууцыг худалдаж авах, арилжааны банкны өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай шийдвэр, зээлийн хорооны шийдвэр, хувийн орон сууц худалдах, худалдан авах тухай үндсэн дээр суурилсан байдаг. .

Гэсэн хэдий ч иргэн Х нь 2021 оныг дахин худалдаж авсан байраа өөрийн нэр дээр бүртгүүлээгүй байсан тул дахин Бүртгэлийн бүртгэлд хандсан. Бүртгэлийн байгууллага Х-ийн хүсэлтийг судалж үзээд банк, хүнээс баталгаажсан нотариатаар баталгаажаагүй, зарим нэг зүйлийг баримт бичиг баримт хууль зөрчсөн, гэмтсэн гэх шалтгаанаар бүртээс татгалзсан тул Х нь баталгаа гаргасан байна.

Нэхэмжлэл гаргах үед 2 байрыг худалдсан …. банк нь банкны эрх авах нь маргаанд хариуцагчаар оролцохоос татгалзсан.

Шүүхийн маргааныг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгчийг шударгаар өөрчилсөн тохиолдолд Улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй хорооны тайлбар, орон сууцны өмчлөх эрх олгох тухай албан бичиг, зээлийн төлбөрийн шийдвэр, орон сууц худалдах, худалдан авах тухай гэрээ, банкны эрх хүлээн авах хүмүүсийн албан ёсны, бусад төрийн болон холбогдох байгууллагууд, албан тушаалтнуудын тодорхойлолт, нотдох баримтаар тогтоогдож байгаа байх тулгын бичиг баримт, дээр байрыг өөрийн өмчлөлд бүртгэх Улсын бүртгэлийн хэлтэст даалгаж шийдвэрлэв.

Шийдвэрийн хураангуйг: Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Т.Эрдэнэтунгалаг.

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.