9 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 

Хүлээн авсан нэхэмжлэл 40
Иргэний хэрэг үүсгэсэн 37
Хүлээн авахаас татгалзсан 0
Шийдвэрлэсэн 32
Хойшилсон хурал 7
Түдгэлзүүлсэн 9
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 48

   Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Хүлээн авсан эрүүгийн хэрэг 7
Хянан магадлан, Цагдан хорих ТСАХ 13
Хянан шийдвэрлэсэн 4
Хойшилсон 0
Хэрэг хянан шийдвэрлэх  ажиллагаанд 6

 

Хүлээн авсан зөрчил 31
Шийдвэрлэсэн 31
Үлдэгдэл 0

Холбоос

© 2024 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.