8 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ

Багануур дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх/8 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ/

Хүлээн авсан нэхэмжлэл 51
Иргэний хэрэг үүсгэсэн 43
Хүлээн авахаас татгалзсан 3
Шийдвэрлэсэн 48
Хойшилсон хурал 3
Түдгэлзүүлсэн 8
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 37

 

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Хүлээн авсан эрүүгийн хэрэг

/хянан магадлан, цагдан хорих/

2+14+13
Хянан шийдвэрлэсэн 4
Хойшилсон 0
Хэрэг хянан шийдвэрлэх  ажиллагаанд 7

 

Хүлээн авсан зөрчил 38
Шийдвэрлэсэн 38
Үлдэгдэл 0

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.