2. ХУУЛЬ ЗӨРЧИЖ, ХОРИГЛОСОН ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ НЬ ЭРХ ЗҮЙН ҮР ДАГАВАР, ҮҮРЭГ ҮҮСГЭХГҮЙ

Нэхэмжлэгч “Д” ХХК нь нийлүүлэгчдийн хооронд “Хамтран ажиллах гэрээ”-ний үлдэгдэл төлбөр 94,500,00 төгрөг гаргуулах тухай “Т” ХХК-нд, хариуцагч “Т” ХХК нь нэхэмжлэгч “Д” ХХК-д 119,000,000 төгрөг өгсөн. буцаана уу?

“Д” ХХК, “Т” ХХК-иуд нь гэрээ байгуулна А тал буюу “Т” ХХК нь засвар, үйлчилгээгээ хариуцаж, “Д“ ХХК-д гэрээнд төлбөр төлөх, Б тал буюу “Д” ХХК нь тендер болон засварын ажил хийнэ. тусламж тус тус хүлээж авах.

Уг гэрээнд ашиглалтад орсон “Э” ХХК-их засварын нээлттэй зарлаж, “Т” ХХК ялснаар 549,156,009 төгрөгийн өртөгтэй ажил гүйцэтгэх гэрээ байна. Гэрээний дагуу “Т” ХХК-ийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж, “Э” ХХК-төлбөрийг бүрэн шилжүүлсэн холболтын хооронд харилцаа холбоо барих болсон. Мөн “Д” ХХК нь “Т” ХХК-нид төлбөрийг зохих журмын дагуу олж авсан, үйл ажиллагааны төлбөрийн 100,500,000 төгрөгийг шаардсан байна. Харин “Т” ХХК нь дээрх тендэрт “Д” ХХК-ний зөвшөөрөлгүйгээр хуулийн дагуу оролцож ялсан оролцох “Д” ХХК-нид 119,000,000 төгрөгөөр буцаан авна гэж маргасан.

Тендерт оролцох, тендер олгох ажиллагаа нь тусгайлсан хууль, журмаар зохицуулалт, хуулийн этгээдээс бусдыг тендерээр авсан, тендер олж авах гэрээг байгуулсан нь уг гэрээг өөрийн гараар авсан ямар нэгэн үр дүнд хүрсэн, үүсгэх боломжгүй гэж шүүх шийдвэрлэв.

Хүчин төгөлдөр болсон эсэх:  Давж заалдах шатны шүүхээр хэлэлцэгдсэн. Анхны шүүхээс зөвшөөрөл авсан. Хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргах хугацаа дуусаагүй.

Шийдвэр: Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 103/ШШ2022/00250 дугаартай шийдвэр

Хураангүйг бэлтгэсэн : Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч П.Цэцэгдулам

Холбоос

© 2024 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.