2. ТЭНСЭНГИЙН ХУГАЦААНД СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХЭРЭГЛЭВЭЛ ЭДЛЭЭГҮЙ ҮЛДСЭН ХОРИХ ЯЛЫГ ЭДЛҮҮЛНЭ

                Иргэн Б нь хуулийн тусгай ангийн 11.1 дүгээр сарын 11-нд “Хүний эрүүл мэндийн хүнд гэмтэл санаатай учруулсан” гэмт хэрэг үйлдэж, шүүхээс 4 жилийн хорих ял оногдуулсан ба 2021 онд Өршөөлийн хуульд хамрагдсан 2 хорих ял хасагдсан.

Хоригдол Б эдэлбэл 2 жилийн ялын 1/2-ээс доошгүй эд ангиудыг гэмтээсэн, гэмтээсэн гэмтлийг төлж барагдуулсан, ял эдлэх гэмтээсэн гэмт хэргийн гаргаагүй, хорих ангиас зохиосон нийгэмшүүлэх сургалт, хүмүүжлийн ажилд оролцох, үйл ажиллагааг буруутай үйлдлээр шалгах түүнийг эдлээгүй үлдсэн 07 сар 8 хоногийн хорих ялаас 1 цагаас өмнө суллаж, мөн хяналтанд байлгах шийдвэрлэсэн ба тэнсэнгийн 07 сар 18-д хяналт тавих шийдвэр гаргасан.

Б нь тэнсэж, хяналтыг шүүхээс шийтгэсэн хариуцлага, алдааг учир нь хорих ялыг биечлэн эдлүүлнэ.

Санамж: Энэ хураангуй нь шүүхийн шийдвэр биш гэдгийг түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхээр олон хяналт тавих үндэслэлтэй мэдээлэх зорилготой.

Шийдвэрийн дугаар 2022/ХМШЗ/55

Энэ шийдвэр нь хуулийн хүчин төгөлдөр болохгүй.

Хураангуйг бэлтгэсэн:

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Ерөнхий шүүгч Б.Байгалмаа

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.