Шүүхийн тамгын газар

Багануур дүүргийн Шүүхийн тамгын газар нь Үндсэн хууль, Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомж, хэм хэмжээний бусад актуудыг удирдлага болгон  шүүгчийн хараат бус шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж хамгаалах, шүүхийн захиргаа, хүний нөөц, төсөв санхүүг удирдах, шүүхийн нээлттэй байдлыг хангах, олон нийттэй харилцах зэрэг үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 

Нэр Албан тушаал Утас
Б.Эрдэнэбаяр Тамгын газрын дарга 70212044
Д.Анхбаяр Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга 70210003
М.Пүрэвдорж Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
Б.Нарангэрэл Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн 70210001
З.Ганцоож Ерөнхий шүүгчийн туслах /Эрүүгийн шүүх/ 70212094
Д.Оргил Шүүгчийн туслах /Эрүүгийн шүүх/ 70212094
Б.Мөнх-Учрал  Шүүгчийн туслах /Эрүүгийн шүүх/ 70212094
П.Нансалмаа Ерөнхий шүүгчийн туслах /Иргэний шүүх/ 70210131
Д.Энхзаяа Шүүгчийн туслах /Иргэний шүүх/ 70210131
Т.Гантуяа Шүүгчийн туслах /Иргэний шүүх/ 70210131
Б.Наранжаргал Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 70212094
С.Бат-Эрдэнэ Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 70210003
Ж.Эрдэнэсувд Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 70210131
Ц.Баясай Эвлэрүүлэн зуучлагч 70210239
О.Ган-Эрдэнэ Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах 70210239
А.Алтантуяа Архив бичиг хэргийн эрхлэгч 70210001

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.