7 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх /7 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ/

Хүлээн авсан нэхэмжлэл 36
Иргэний хэрэг үүсгэсэн 31
Хүлээн авахаас татгалзсан 5
Шийдвэрлэсэн 38
Хойшилсон хурал 3
Түдгэлзүүлсэн 13
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 41

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх /7 сарын шүүн таслах ажиллагааны мэдээ/

Хүлээн авсан эрүүгийн хэрэг 6
Хянан шийдвэрлэсэн 7
Хойшилсон 2
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 5

 

Хүлээн авсан зөрчил 25
Шийдвэрлэсэн 25
Үлдэгдэл 0

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.