ШҮҮХЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЖ БУЙ ИРГЭНЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА

Та өөрт үйлчилсэн шүүхийн захиргааны ажилтнаар төлөөлүүлэн шүүхийн үйлчилгээнд үнэлгээ өгч, үйлчилгээг сайжруулахад шаардлагатай саналаа бичнэ үү.

Судалгаа 5-7 минут үргэлжлэх ба таныг идэвхтэй оролцоно гэж найдаж байна.

Таны санал бидэнд үнэ цэнэтэй байх болно! Та ЭНД ДАРЖ судалгаанд хамрагдана уу.
Мөн доорх QR кодыг уншуулж судалгаанд хамрагдах боломжтой.

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.