Албан хэрэг хөтлөлт ба шүүхийн архив

 

Шүүхийн удирдлагын хүний ​​нөөц хөдөлгөөн ихтэй, шинэхэн бүтээгдхүүнтэй шинээр томилогдсон хүмүүст зориулж “Албан хэрэг хөтлөлт ба шүүхийн архив” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын зорилго нь албан бичгийн стандартын тухай үндсэн ойлголт болон баримт бичгийн бүрдэл суулгасан байх болон архивын хэрэглүүр баримтыг өгөхөд анхааруулах баримт бичиг.

Сургалтын төгсгөлд оролцогчдыг хүүхэд насны нь дурсамжаар аялууллаа. Энэ удаагийн сургалт мэдлэгт суурилсан, сэтгэл хөдлөлтэй, олон сайхан дурсамжуудаа сэргээн хүүхэд насны амьдрал, түүхийг дурсан хуваалцсанаараа онцлогтой боллоо.

 

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.