10.“Зуучилсан болгон зуун хувь хөлс авахгүй”

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.11.03-ны өдөр 103/ШШ2022/00463
Тоймын дугаар, огноо: №03, 2023.02.13

Шүүхийн шийдвэр: Давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шүүхээс авсан.

Маргааны төрөл: Зуучлалын гэрээ

Шийдвэрийг бүрэн үнэхээр үзэх: https://shuukh.mn/single_case/101974?daterange=2020-01-01%20-%202023-01-16&id=1&court_cat=1&bb=1

 

Санамж: “Энэхүү тоймыг шүүх орлохгүй олон нийтийг ашиглах боломжтой”

Хэргийн тухай товч агуулга:

Нэхэмж А ХХК нь хариуцагч Б-д үл хөдлөх хөрөнгө “хариуцагчтай” зуучлалын гэрээ, хувийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнээр борлуулахад зуучилж, зуучлалын ажлын хөлсийг нийт үнийн дүнгийн 2 хувь байхаар гаргаж өгнө” гэв. Төлсөн зуучлалын зардлын төлбөр 990 000 төгрөг, алданги 495 000 төгрөг нийт 1 485 00 000 төгрөг гаргуулна гэж онцолжээ.

 

Хариуцагч Б-гийн “Зуучлагч нь зарсан байрны төлбөрийг 14 хоногт, цаашлаад 30 хоногт багтаж орно гэж надад өгсөн би нэхэмжлэгчийн олж авсан хүнд байр зарж худалдаа, худалдан авах гэрээг авсан, гэвч зарсан мөнгөө 4 сарын дараа авсан, мөн зуучлалын гэрээ хийсэн. Тамга, гарын үсэггүй гэрээнд надаар гарын үсэг зуруулаад нэг хэсэг өгсөн нь ч өгөөгүй, байр зарсан гэж төлбөрийн төлбөрийн 2 төлбөр авсан мөнгө надад үзүүлээгүй.

Шүүх хуралдаанд: Иргэний хуулийн 410 дугаар дээр 410.1 дэх хэсэгт А ХХК-ийн эрсдэлтэй, хариуцагч Б-д холбогдох үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын үйлдвэрлэлийн үүргийн биелэлт 990,000 төгрөг, алданги 495,00 төгрөг 1,485,000 төгрөг гаргуулах тухай асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой.

 

ХУУЛИЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ, ХЭРЭГЛЭЭ

Талуудын хооронд Иргэний хуулийн 410 дугаарын 410 дугаарыг 410. хуудсанд зуучлалын гэрээ байгуулсан гэрээ хийсэн хүчин төгөлдөр гэрээтэй байна.

Талуудын ашигт малтмалын зуучлалын гэрээнд “Зууч нь үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын гэрээнд “Зуучлуулагчийн баталгаа, ашиг тустай байсан хэрэглэгчийг зуучлах, нийлүүлэх, ашиг тусыг авах, худалдан авах гэрээ байгуулахад туслах” гэж үзэж байна. Гэрээнд авагдсан зөрчигдсөн, худалдан авагчид төлбөр тооцооны талаар /хариуцагчийг худалдан авсан мөнгөө 4 дахин нэмэгдүүлсэн/ зуучлагчийг авсан мөнгөөр ​​зуучлалын худалдан авагчдыг сонгох үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын гэрээг байгуулах үндэслэл болсон, өөрчилсөн хариуцагчийн үндсэн худалдаа, Авахаас авсан хохирлоо Олж авсан. тал хангасан худалдан авагчаас шаардах эрх нээлттэй, ч гэсэн нөхцөл байдал зуучлах боломжтой байр зарсан мөнгөөр ​​шууд авах ашиг тусыг олж авах боломжтой.

Нэхэмжлэгчийн гэрээг зуучилсан этгээдтэй л хийсэн бол зуучлалын бүтээгдэхүүн биелэгдсэн гэж зуун хувь ашиг авах ёстой гэж тайлбарлаж байгаа бол шүүхээс гэрээнд төлбөрийг бий болгох ёстой гэж тайлбарлаж байна. ашиг тусыг авах замаар худалдан авагчаас зуу гэх мэт үндэслэлээр авч үзэх боломжтой гэж хариулагч

Шийдвэрийг бүтнээр нь харах цахим сүлжээ:

 

Тойм бэлтгэсэн: Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн
анхан шатны шүүхийн шүүгч П.Туяа

 

Холбоос

© 2024 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.