9.Төрийн албан хаагчийн бусдад учруулсан гэм хорын хохирлыг түүнийг ажиллуулж байгаа хуулийн этгээд буюу төр хариуцан арилгана

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2021.3.12-ны 103/ШШ2021/00072
Тойм дугаар, огноо: №02, 2023
Шүүхийн шийдвэрийн төлөө: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: “Энэхүү тоймыг шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр болсон.

Агуулга: Иргэн О.О нь нэг төрлийн өвчин эрүүл мэндэд учирсан гэм хорын гэмтэлд 94,481,516 төгрөг гаргана.

Нэхэмж О.О нь ажил гүйцэтгэгчээр гараа гэмтээсэн. Харьяа дүүргийнхээ эрүүл мэндийн хандан эмчилгээ хийлгэсэн анх үзсэн эмч нар буруу оношийг буруу эмчилснээс хойш биеийн байдал муудан Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвд 3 удаа хагалгаанд орсон гэмтсэн гарын сарвуу, алга хэсэг үхэж, сэргэх боломжгүй болсон. Иймд дүүргийн эрүүл мэндийн4 эрүүл мэндийн улмаас учирсан гэм хорын гэмтэлд 94,81,516 төгрөгийг гаргана.

Шүүх хуралдаанд: Эмч нарыг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд буруу засах, буруу эмчилсэний улмаас эрүүл мэндийн гэмтлийг арилгах, гэмтээж гэмтээсэн баримтууд авагдсан нотлох баримтууд нь 21,870,452 төгрөгийг төлж эхэлсэн. бичилтийг үнэн зөв баримтлах нь эргэлзээтэй, бусад баримт бичгийг гаргахгүй байх, цуглуулах замаар задлах боломжгүйгээр ашиглах боломжгүй.

гэмтээсэн эмч нар буруутай үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажилтан төрийн албан хаагчийн албан ёсны үйл ажиллагаа явуулах процессдоо санаатай болгоомжгүй үйл ажиллагаа98 гэмт хэрэг үйлдсэн гэмт хэрэг үйлдсэн гэмт хэрэг үйлдсэн ажилтан, хуулийн этгээдэд хариуцагч гэмт хэрэг үйлдсэн гэмтлийг арилгадаг.

 

Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим сүлжээ: https://shuukh.mn/single_case/101974?daterange=2020-01-01%20-%202023-01-16&id=1&court_cat=1&bb=1

 

 

Тойм бэлтгэсэн: Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн
анхан шатны шүүхийн шүүгч Т.Эрдэнэтунгалаг

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.