8. Зээлийн гэрээнд гарын үсгээ зурсан бол зээл төлөх хариуцлагаас чөлөөлөгдөж чадахгүй

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.08.04-ний 103/ШШ2022/00331
Тоймын дугаар, огноо: №01,
202 Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: “Энэхүү тоймыг шүүхээр шийдвэрлээгүй, олон нийтийг олж авах боломжтой”

Агуулга: Зээлдэгч Б.Б нь Г.О, Т.С нараас зээлийн эрсдэлт 61,698,00 төгрөг гаргалгаад зөвшөөрөгдсөн байна. Тэдний хооронд дараагийн үйлдлээр зээлийн гэрээ байгуулна.

Хариуцагч нар нь зарим зээлийн гэрээнүүдийн хөөн хэлэлцэх хугацаа дуусгавар болсон, зээлийн гэрээнүүдэд олгосон хариуцагч нар аваагүй, зээлийн гэрээтэй, нотлох баримтын засваргүй, хариу хамтран ажиллаж байгаа Т.С нь зээлийн төлбөрийн харилцаанд ямар ч хамааралгүй гэж маргаан үүсгэсэн байна.

Шүүхийн хамтран зээлдэгч Т.С зээлийн төлбөрийг хамтран ажиллаж гэж үзсэн. Учир нь “хамтран зээлдэгч” гэдэг нь “хамтран зээлийг гүйцэтгэгч” гэсэн ойлголт /Иргэний хуулийн 240.1.2/-ын хооронд зээлийн гэрээнд Г.О, Т.С нар гарын үсэг зурсан, зээлийн хадгаламжийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь хариуцагчаар тогтоогоогүй байх тул зээл үүсгэгч нараас төлбөрийг шаардах эрхтэй, Г.О, Т.С нар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээр.

Шүүхийн шийдвэрээр 55,643,000 төгрөг төлж, 47,698,40 мянган төгрөг төлсөн байна. Хариуцсан гэж өгсөн нотлох баримтгүй, зээлийн төлбөрийн дүнтэй үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэж байна.

 

Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим сүлжээ: https://shuukh.mn/single_case/120672?daterange=2022-01-01%20-%202023-01-16&id=1&court_cat=1&bb=1

 

 

Тойм бэлтгэсэн: Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн
анхан шатны шүүхийн шүүгч Т.Эрдэнэтунгалаг

Холбоос

© 2024 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.