8.Гээгдэл эд хөрөнгө олж завшсаны улмаас эрүүгийн хариуцлага хүлээв

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022.05.09-ны өдрийн 60 дугаар шийдвэр

       Шүүхийн шийдвэрийн тойм №01, 2023.01.13

       Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Санамж: Санамж: гагцхүү олон зохицуулалт хийх боломжтой болгох шийдвэр гаргах шийдвэр нь хуулийн хүчин төгөлдөр анхан шатны шүүхийн шийдвэр.

Иргэн Б.С нь Эмнэлгээс эмийн сан явах замдаа Самсунг А/52 маркийн 750.000-д үнэ бүхий гар утас гээгдүүлсэн. Энэ үед эмнэлгээр үйлчлүүлж явсан Э.Э улмаас гар утсыг олж авсан байна. Улмаар маргааш өдөр нь Мобиком компанийн сим карт хийн ашиглаж эхэлжээ.

Шүүгчдийн Э.Э нь олсон гар утсыг бусдын эзэмшлийн гар утаснаас олж мэдсээр байж болно. эрх хязгаарлах ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

Гэмтлийн эд хөрөнгийг завших гэдэг нь өмчлөгч, эзэмшигч, олж авсан эд хөрөнгийг олж авсан, олдохгүй байсан эд хөрөнгийг олж авсан, илрүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй гэмт хэргийн шинжтэй. нөхцөл байдлыг устгасан шилжсэний дараа гэмт этгээдэд завших сэдэл төрж, шамшигдуу удирдахыг хэрэглэсэн үйлдлийг ойлгоно.

Шүүхийн шалгалтын бүтнээр харах цахим хуудас: 

https://shuukh.mn/single_case/75705?daterange=2022-01-01%20-%202023-01-15&id=1&court_cat=2&bb=1

Тоймыг бэлтгэсэн: Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч А.Бямбажав.

Холбоос

© 2024 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.