7.“Эрүүл мэндэд учирсан гэм хорын хохирол”

Иргэн ОО.Эрүүл мэндийн төвийн өвчин эрүүл учирсан гэмтлийн гэмтэл 94,481,516 тэрбум аппарат гаргуулаар үрэвслээ.

Нэхэмж О.О нь ажил хүлээн авагчаас гараа бэртээсэн бөгөөд орой ажил тараад эмнэлгийн авах дээр ирж буй юм 1 дэх өдөр амбулаториар ирж үзүүлээрэй гэж хэлсэн тул 1-д өдөр очиж зураг авахаар гипс тавиулж өгсөн нь уу. Гэвч гар нь бадайрч хорсож үйлдвэрлэл, өвчин эмгэг эм уугаад ч намдахгүй байсан тул энэ талаар эмч нарт хандаж хэдэн удаа очиж үзүүлээд дээрдээгүй учир эмнэлгээс 13/А маягт авч гэмтээсэн тусламж үзүүлэхэд яаралтай хагалгаанд оруулахгүй бол амь насанд аюултай болсон талаар мэдэгджээ. хэвийн үед биеийн биеийн байдал маш муу байсан тул нөхөн сэргээх хэд хэдэн хүнд хагалгаанд орсон. үйл ажиллагаа одоо ч ажил гүйцэтгэх, эмнэлгийн хяналт.

Иймээс цалин, 1,371 тэрбум төгрөг, энгийн хэвшлийн зардал 2,745,80 төгрөг, НӨАТ-ын баримт 1,136,430 төгрөг, эхнэр нь 4,500,000 төгрөг, цалингийн зээл 2,392,790 төгрөг. зээл төлсөн 1,734,711 төгрөг, эмчилгээ ирж, очсон машины зардал 2,000,000 төгрөг, өмгөөлөгчийн төлбөр 2,000,000 төгрөг, сэтгэл санааны хохирол 15,000000 төгрөг, одоо дахин хагалгаанд орох төлбөр 60,000, 000 төгрөг 94,008,94 төгрөг.

Хариуцагч байгууллагын төлөөлөгч нь буруутай эмч нар нь буруу хорыг хариуцан арилгах, нөхөн сэргээх арга авах шалтгаангүй, хохирол учирсан санхүүгийн зардал тусгагдаагүй тул хохирлыг арилгах боломжгүй гэж маргасан байна.

Иргэдийн төлөөлөгчдийн шүүх хуралд гарч ирж буй газар: Иргэн О.О-д эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн нь ноцтой гэмтэл учруулсан нотлох баримт, шинжилгээг илрүүлсэн ноцтой үр дагаварт хүргэж байна.

Шүүх хуралдаанд:

Нэхэмжлэгчийн илүү нэхэмжилсэн цалингийн зөрүү 2,611,064 төгрөг, сэтгэл санааны хохирол 10,000,000 төгрөг, хагалгааны төлбөр 60,000,00 төгрөг нийт 72,611,06 ажил хэрэгсэхгүй болгож, эрсдэлд оруулахгүй байх болно. сувилах 1,136,430 төгрөг, эм тариа, хэвтэн эмчлүүлсэн төлбөр 2,745,800 төгрөг, хагалгааны төлбөр 1,371,782 төгрөг, 0,000 төгрөг, очсон бензиний төлбөр 2,00 төгрөг, нэхэмжлэгчийн эхнэр /сахиур/ зээл, зээлийн хүүгийн 1,275, О. хүү 1,734,711 төгрөг, өмгөөлөгчийн төлбөр 2,000,000 төгрөг, сэтгэл санааны хохирол 5,000,000 төгрөг нийт 21,870,452 төгрөг гаргуулахаар шийдвэрлэсэн.

байгууллагын гэр бүлийн гишүүдийн сэтгэл санааны нөлөөлөл, эрүүл мэндийн байдлыг арилгах, энгийн хүмүүсийн сэтгэл санааны эрүүл мэндийг арилгах, шүүхээс 5,000,000 төгрөг гаргалаа. Цаашид хагалгаа төлбөр 60,000,000 төгрөгийг бодитоор гараагүй байгаа зардал гэж үзэн хэрэгсэхгүй болгожээ.

 

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Т.Эрдэнэтунгалаг

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.