• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдөр

         2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 9 цагт нэхэмжлэгч С.Баярсайханы улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэжээ. 

         2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 9 цаг 30 минутад нэхэмжлэгч Ч.Энхбаатарын баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигч мөн болохыг тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэлийн шаардлагыг  хангаж шийдвэрлэжээ. 

      2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10 цагт Багануур ХК-ийн ҮОМШӨ-тэй ажилчид, групптэй, группээс тэтгэвэрт гарсан ажилчдын Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны нэхэмжлэлтэй хариуцагч Багануур ХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хороонд холбогдох Багануур ХК-ийн үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хорооны тайлан сонгуулийн хурлыг шүүхийн шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор хийхийг даалгуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанд хариуцагч байгууллагын төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хүрэлцэн ирээгүй тул  хурлыг 2017 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 15 цаг 30 минут хүртэл хойшлуулсан байна.  

        2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14 цагт Хас банкны Багануур салбарын нэхэмжлэлтэй хариуцагч “Ахиад ДД” ХХК, Б.Энхтуяа нарт холбогдох зээлийн гэрээний үүргийн биелэлт 33.927.647 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанд хариуцагч нь бүрэлдэхүүнтэй шинжээч томилуулах тухай хүсэлт гаргасан тул хурлыг хойшлуулсан байна. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 9 цагт нэхэмжлэгч С.Баярсайханы улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэжээ. 

2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 9 цаг 30 минутад нэхэмжлэгч Ч.Энхбаатарын баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигч мөн болохыг тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэлийн шаардлагыг  хангаж шийдвэрлэжээ. 

2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10 цагт Багануур ХК-ийн ҮОМШӨ-тэй ажилчид, групптэй, группээс тэтгэвэрт гарсан ажилчдын Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны нэхэмжлэлтэй хариуцагч Багануур ХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хороонд холбогдох Багануур ХК-ийн үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хорооны тайлан сонгуулийн хурлыг шүүхийн шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор хийхийг даалгуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанд хариуцагч байгууллагын төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хүрэлцэн ирээгүй тул  хурлыг 2017 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 15 цаг 30 минут хүртэл хойшлуулсан байна.  

2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14 цагт Хас банкны Багануур салбарын нэхэмжлэлтэй хариуцагч “Ахиад ДД” ХХК, Б.Энхтуяа нарт холбогдох зээлийн гэрээний үүргийн биелэлт 33.927.647 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанд хариуцагч нь бүрэлдэхүүнтэй шинжээч томилуулах тухай хүсэлт гаргасан тул хурлыг хойшлуулсан байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Манай сайтын зочид

Бидэнд 14 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Холбоо барих

Хаяг: Багануур дүүрэг нэгдүгээр хороо Нацагдоржийн гудамж

Утас: 70212044

Факс: (976) 70212044

N-майл:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %