Багануур дүүргийн Шүүхийн тамгын газрын товч танилцуулга:

Тамгын газрын дарга: Б.Эрдэнэбаяр

Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Анхбаяр

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн: М.Пүрэвдорж

Нягтлан бодогч: Э.Давааням

Нярав: Б.Батцэнгэл

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч:  А.Алтантуяа

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх
эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд туслах чиг үүргийн хүрээнд:

Ерөнхий  шүүгчийн туслах: П.Нансалмаа

Шүүгчийн туслах: Т.Түмэнжаргал, Б.Баттуяа, Д.Энхзаяа

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Б.Наранжаргал

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга: Г.Анхбаяр, Одгэрэл

Бичиг хүргэгч: С.Энхбаатар

Үйлчлэгч: Б.Буяндэлгэр

Жолооч О.Азбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэй  ажиллаж байна.

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх
эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд туслах чиг үүргийн хүрээнд:

Ерөнхий  шүүгчийн туслах: Б.Мөнх-Учрал

Шүүгчийн туслах: Д.Оргил, З.Ганцоож, Отгончимэг

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга: Ц.Баясай

Бичиг хүргэгч: А.Алтанхуяг

Үйлчлэгч: Соёлмаа

Жолооч: Х.Соёл-Эрдэнэ нарын бүрэлдэхүүнтэй  ажиллаж байна.

Тус шүүхийн тамгын газар нь Шүүхийн захиргааны
тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд зааснаар:

…21.1.Шүүхийн тамгын газар захиргааны удирдлагын дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

21.1.1.энэ хуулийн 6-12 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг тухайн шүүх дээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

21.1.2.шүүхийг өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах;

21.1.3.шүүхийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавих;

21.1.4.шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх;

21.1.5.шүүхийн бичиг хэрэг, захидал харилцаа, шуудан, архивын үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

21.1.6.шүүхийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ авах;

21.1.7.хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах, зөөвөрлөх  зэрэг ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.