Эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2018.01.15-2018.01.19/

2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 цагт шүүх хуралдаанаар товлогдсон Т.Сүхболдод холбогдох эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүхээс түүнийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, эрүүгийн хуулийн 17.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ял шийтгэж шийдвэрлэлээ.

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 11 цагт шүүх хуралдаанаар товлогдсон Б.Барсжав, Б.Баяндорж нарт холбогдох эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар тус тус яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүхээс шүүгдэгч нарыг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ялаар тус тус шийтгэж шийдвэрлэлээ.

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 10 цагт шүүх хуралдаанаар товлогдсон А.Цэрэндашид холбогдох эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүхээс шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, эрүүгийн хуулийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж шийдвэрлэлээ.

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 11 цагт шүүх хуралдаанаар товлогдсон О.Азбилэгт холбогдох эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүхээс шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж шийдвэрлэлээ.

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 09 цагт шүүх хуралдаанаар товлогдсон Б.Амарзаяад холбогдох эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүхээс шүүгдэгч нарыг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж шийдвэрлэлээ.

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 10 цагт шүүх хуралдаанаар товлогдсон Б.Гансүхэд эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар, шүүгдэгч Д.Саруулболдод эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгүүдэд тус тус зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүхээс  шүүгдэгч нарыг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, ялаас чөлөөлж шийдвэрлэлээ.

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10 цагт шүүх хуралдаанаар товлогдсон Б.Отгонбаярт холбогдох эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүхээс шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж шийдвэрлэлээ.

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 11 цагт шүүх хуралдаанаар товлогдсон Н.Ганбаярт холбогдох эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцээд шүүхээс шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, эрүүгийн хуулийн 17.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж шийдвэрлэлээ.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.11.27-2017.12.01/

2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 10 цагт шүүгч Д.Оюунбатын 8 ялтны тэнсэн суллах, 8 ялтны дэглэм өөрчлөх, 1 ялтны захирамж өөрчлөх шүүх хурал орсон.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.11.20-2017.11.24/

2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 11 цагт шүүгдэгч Б.Тэмүүжинд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан / хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан / гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг / 450 / дөрвөн зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу / 450.000 / дөрвөн зуун тавин мянган төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн.

 

2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 14 цагт шүүгдэгч Д.Эвсанаад холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан / хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан / гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг / 450 / дөрвөн зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу / 450.000 / дөрвөн зуун тавин мянган төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн.

 

2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11 цагт шүүгдэгч А.Цэвээндарьд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан / хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан / гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг / 450 / дөрвөн зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу / 450.000 / дөрвөн зуун тавин мянган төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.11.13-2017.11.17/

2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 09 цагт шүүгдэгч Б.Долгорсүрэн,Н.Амартүвшин нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан /хоёр хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан / гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгч нарыг тус тус / 500 / таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу / 500.000 / таван зуун мянган төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн.

2017 оны 10 дугаар сарын 17-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Д.Оюун-Эрдэнэд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 дэх заалтад зааснаар /Гэр бүлийн хамаарал бүхий хүнийг байнга хүч хэрэглэн зодсон / гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг зургаан /6/ сарын хорих ял шийтгэсэн.

2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 11 цагт шүүгдэгч Ө.Бат-Эрдэнэ,Ж.Алтангэрэл нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /хоёр хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол учруулсан/ гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгч нарыг тус тус / 450 / дөрвөн зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу / 450.000 / дөрвөн зуун тавин мянган төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.11.06-2017.11.10/

2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Болдбаатарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан /хоёр хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан/ гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг / 450 / дөрвөн зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу / 450.000 / дөрвөн зуун тавин мянган төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн.

 

2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 09 цагт шүүгдэгч Ц.Билэлгтэд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /хоёр хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулсан/ гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг / 450 / дөрвөн зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу / 450.000 / дөрвөн зуун тавин мянган төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн.

 

2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Ж.Энхтайванд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан /хоёр хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан/ гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг / 450 / дөрвөн зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу / 450.000 / дөрвөн зуун тавин мянган төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн.

 

 

2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Г.Энх-Ариунд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан /хоёр хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан/ гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг / 450 / дөрвөн зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу / 450.000 / дөрвөн зуун тавин мянган төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.10.30-2017.11.03/

2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 цагт Д.Оюунбат шүүгч 13 ялтны ял эдлэх дэглэм өөрчлөх,10 ялтан ял эдлэх хугацаанаас тэнсэн суллах,9 ялтан хууль буцаан хэрэглэх шүүх хуралдаанд тус тус орсон.

2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 цагт Б.Байгалмаа шүүгчийн Хууль буцаан хэрэглэх 6 ялтны хурал орсон.

 

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.10.23-2017.10.27 /

2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 цагт шүүгдэгч Л.Батбуянд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1,2.2 дахь заалтуудад зааснаар /согтуурсан болон тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй үедээ ХАБТХ зөрчиж хоёр хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол урчруулсан/ гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 2 жил хугацаагаар хасч,хорих ял оногдуулахгүйгээр 2 /хоёр/ жилийн хугацаагаар тэнссэн.

 

 

2017 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Ш.Энхбаясгалан, Ц.Тунгалаг нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан /хоёр хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан/ гэмт хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгч Ш.Энхбаясгалан, Ц.Тунгалаг нарыг / 450 / дөрвөн зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу / 450.000 / дөрвөн зуун тавин мянган төгрөгөөр торгох ял тус тус шийтгэсэн.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.10.09-2017.10.13 /

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Ж.Эрдэнэцогтод холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.1 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай,хүндрүүлэх нөхцөлтэй учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг ……………… ял шийтгэсэн байна.

 

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Ууганбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1-ийн 1 дэх хэсэгт заасан /Гэр бүлийн хамаарал бүхий хүнийг байнга хүч хэрэглэн зодсон, хүүхэд жирэмсэн эмэгтэйд хүч хэрэглэсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг …………………. ялаар шийтгэсэн.

 

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Ууганбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1-ийн 1 дэх хэсэгт заасан /Гэр бүлийн хамаарал бүхий хүнийг байнга хүч хэрэглэн зодсон, хүүхэд жирэмсэн эмэгтэйд хүч хэрэглэсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг …………………. ялаар шийтгэсэн.

 

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Ууганбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1-ийн 1 дэх хэсэгт заасан /Гэр бүлийн хамаарал бүхий хүнийг байнга хүч хэрэглэн зодсон, хүүхэд жирэмсэн эмэгтэйд хүч хэрэглэсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг …………………. ялаар шийтгэсэн.

 

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Ууганбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1-ийн 1 дэх хэсэгт заасан /Гэр бүлийн хамаарал бүхий хүнийг байнга хүч хэрэглэн зодсон, хүүхэд жирэмсэн эмэгтэйд хүч хэрэглэсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг …………………. ялаар шийтгэсэн.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.10.16-2017.10.20 /

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдрийн 09 цагт Н.Нарантуяа шүүгчийн Хууль буцаан хэрэглэхээр 7 ялтны хурал орсон. / прокурор Д.Дашцэрмаа /

 

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдрийн 09 цагт А.Бямбажав шүүгчийн Хууль буцаан хэрэглэх 11 ялтны хурал орсон.  / прокурор Х.Эрдэнэтуяа /

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.10.09-2017.10.13 /

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Ж.Эрдэнэцогтод холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.1 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай,хүндрүүлэх нөхцөлтэй учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг ……………… ял шийтгэсэн байна.

 

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Ууганбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1-ийн 1 дэх хэсэгт заасан /Гэр бүлийн хамаарал бүхий хүнийг байнга хүч хэрэглэн зодсон, хүүхэд жирэмсэн эмэгтэйд хүч хэрэглэсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг …………………. ялаар шийтгэсэн.

 

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Ууганбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1-ийн 1 дэх хэсэгт заасан /Гэр бүлийн хамаарал бүхий хүнийг байнга хүч хэрэглэн зодсон, хүүхэд жирэмсэн эмэгтэйд хүч хэрэглэсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг …………………. ялаар шийтгэсэн.

 

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Ууганбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1-ийн 1 дэх хэсэгт заасан /Гэр бүлийн хамаарал бүхий хүнийг байнга хүч хэрэглэн зодсон, хүүхэд жирэмсэн эмэгтэйд хүч хэрэглэсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг …………………. ялаар шийтгэсэн.

 

 • 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Ууганбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1-ийн 1 дэх хэсэгт заасан /Гэр бүлийн хамаарал бүхий хүнийг байнга хүч хэрэглэн зодсон, хүүхэд жирэмсэн эмэгтэйд хүч хэрэглэсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг …………………. ялаар шийтгэсэн.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.9.18-2017.09.22 /

 • 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Б.Батхүүд  холбогдох Эрүүгийн хуулийн 23.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Цагдаагийн албан хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдсон, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрснөөр ………………….. ял шийтгэсэн байна.

 

 • 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ний өдрийн 16 цагт шүүгдэгч Б.Одхүүд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг 450 нэгжтэй тэнцэх төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн байна.

 

 • 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ний өдрийн 17 цагт шүүгдэгч Б.Отгонбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах / хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг 250 цагийн нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгэсэн.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.8.28-2017.09.01 /

 • 2017 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 11 цагт шүүгдэгч Н.Пүрэвдоржид  холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдсон, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрснөөр 450 нэгжтэй тэнцэх төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн байна.

 

 • 2017 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14 цагт шүүгдэгч Т.Сүхболдод холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг 251 цаг албадан ажил хийлгэх ял шийтгэсэн байна.

 

 • 2017 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 15 цагт шүүгдэгч Н.Баяржаргалд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан / хөрөнгийг хүч хэрэглэхгүйгээр, нууцаар, хууль бусаар авсан/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид баривчлах ял оногдуулж, хуучин хуулийг буцаан хэрэглэж баривчлах ялыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 11 цагт шүүгдэгч Д.Баясгаланд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг 450 нэгжтэй тэнцэх төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн.

 

 • 2017 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 14 цагт яллагдагч Ц.Цогт-Эрдэнэд холбогдох “Цагдан хорих хугацааг сунгах тухай” прокурорын саналыг хүчингүй болгосон захирамжид хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч, түүний өмгөөлөгч гомдол гаргасныг хянан хэлэлцээд гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.8.14-2017.8.18 /

 • 2017 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн 14 цагт шүүгдэгч Х.Батбаяр, Н.Мэндбаяр нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдсон, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрснөөр 450 нэгжтэй тэнцэх төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн байна.

 

 • 2017 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн 15 цагт шүүгдэгч Г.Цогбадрахад холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг 450 нэгжтэй тэнцэх төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн байна.

 

 • 2017 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Т.Ганболдод холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах / хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг 250 цагийн нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгэсэн.

 

 • 2017 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн 11 цагт шүүгдэгч Д.Батзаяад холбогдох Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг 500 нэгжтэй тэнцэх төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм / 2017.7.31-2017.8.04 /

 • 2017 оны 8 дугаар сарын 04-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Б.Батбаян, М.Өлзий-Учралт, Б.Анхбаяр нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.4 дүгээр зүйлийн 2.2.1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдсон, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн, учруулсан хохиролоо нөхөн төлсөн, дахин төлөхөө илэрхийлсэн зэргийг харгалзан гэм буруутайд тооцон хорих ялаас чөлөөлсөн.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.7.24-2017.7.28/

 • 2017 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Б.Наранбатад холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж холбогдох хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, шүүгдэгчийг цагаатгасан байна.

 

 • 2017 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 9 цагт шүүгдэгч Ц.Соронзонболдод холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6.1 дэх хэсэгт заасан /Хүний  эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж 450000 төгрөгөөр торгох ял шийтгэсэн.

 

 •   2017 оны 7 дугаар сарын 27-ний өдрийн 11 цагт шүүгдэгч Н.Бат-Эрдэнэд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, шүүгдэгч болон хохирогч эвлэрсэнээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 16 цагт шүүгдэгч Т.Сүхболдод холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан /Хүний  эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол болгоомжгүйгээр учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, шүүх хэргийг Прокурорт буцаах шийдвэр гаргасан.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.6.12-2017.6.16/

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Б.Алтанхуягт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хохирогч нь шүүгдэгчтэй харилцан сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр Б.Алтанхуягийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүгдэгч Б.Дамдинжавт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хохирогч нь шүүгдэгчтэй харилцан сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр Б.Дамдинжавыг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад шүүгдэгч Ч.Базарвааньд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хохирогч нь шүүгдэгчтэй харилцан сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр Ч.Базарваанийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

 

 •   2017 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 9 цагт ялтныг тэнсэн суллах, ялын дэглэм бууруулах, ялын дэглэм дээшлүүлэх тухай Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харьяа Хорих 427 дугаар ангийн даргын саналыг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж нэр бүхий 6 ялтныг тэнсэн суллаж, 9 ялтны ялын дэглэмийг бууруулж, 2 ялтны ялын дэглэмийг дээшлүүлж шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн 9 цагт шүүгдэгч Б.Наранбатад холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж эрүүгийн хэрэгт нэмэлт шинжилгээ хийлгэхээр  Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Төвийн шинжээчийг томилж хурлыг 2017 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10 цаг хүртэл хойшлуулжээ.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч С.Мөнх-Эрдэнэд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126 дугаар зүйлийн 126.2.1, 126.2.2 дахь хэсэгт тус тус заасан            /хохирогчийг зовоож тарчлаан хүнд гэмтэл учруулан хүчиндэх/ хэргийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгчийн өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хүрэлцэн ирээгүй тул хурлыг 2017 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 9 цаг 30 минут хүртэл хойшлуулжээ.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14 цагт шүүгдэгч С.Нямцэрэнд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хохирогч нь шүүгдэгчтэй харилцан сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр С.Нямцэрэнг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 15 цагт шүүгдэгч Т.Анхбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1 дэх хэсэгт заасан /Догшин авирлаж танхайрах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 3 жил 1 сарын хугацаагаар хорих ял оногдуулж оногдуулсан ялыг тэнсэж мөн хугацаагаар хянан харгалзаж шийдвэрлэлээ.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.6.05-2017.6.09/

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 9 цагт шүүгдэгч Б.Алтанхуягт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хохирогч нь шүүгдэгчтэй харилцан сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр Б.Алтанхуягийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүгдэгч Б.Дамдинжавт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хохирогч нь шүүгдэгчтэй харилцан сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр Б.Дамдинжавыг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад шүүгдэгч Ч.Базарвааньд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хохирогч нь шүүгдэгчтэй харилцан сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр Ч.Базарваанийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

 

 •   2017 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 9 цагт ялтныг тэнсэн суллах, ялын дэглэм бууруулах, ялын дэглэм дээшлүүлэх тухай Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харьяа Хорих 427 дугаар ангийн даргын саналыг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж нэр бүхий 6 ялтныг тэнсэн суллаж, 9 ялтны ялын дэглэмийг бууруулж, 2 ялтны ялын дэглэмийг дээшлүүлж шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн 9 цагт шүүгдэгч Б.Наранбатад холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж эрүүгийн хэрэгт нэмэлт шинжилгээ хийлгэхээр  Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Төвийн шинжээчийг томилж хурлыг 2017 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10 цаг хүртэл хойшлуулжээ.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч С.Мөнх-Эрдэнэд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126 дугаар зүйлийн 126.2.1, 126.2.2 дахь хэсэгт тус тус заасан            /хохирогчийг зовоож тарчлаан хүнд гэмтэл учруулан хүчиндэх/ хэргийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгчийн өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хүрэлцэн ирээгүй тул хурлыг 2017 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 9 цаг 30 минут хүртэл хойшлуулжээ.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14 цагт шүүгдэгч С.Нямцэрэнд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хохирогч нь шүүгдэгчтэй харилцан сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр С.Нямцэрэнг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 15 цагт шүүгдэгч Т.Анхбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1 дэх хэсэгт заасан /Догшин авирлаж танхайрах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 3 жил 1 сарын хугацаагаар хорих ял оногдуулж оногдуулсан ялыг тэнсэж мөн хугацаагаар хянан харгалзаж шийдвэрлэлээ.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.5.29-2017.6.02/

 • 2017 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүгдэгч Н.Дэлгэрмөнхөд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хохирогч нь шүүгдэгчтэй сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 14 цагт шүүгдэгч Ж.Цэрэнбаатар, М.Энхтөр нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгч нарыг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хохирогч шүүгдэгч нар харилцан сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр Ж.Цэрэнбаатар, М.Энхтөр нарыг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

 

 •             2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Б.Болдбаатарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 5 жил 1 сарын хорих ял оногдуулж, оногдуулсан ялыг жирийн дэглэмтэй хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлэжээ.

 

 •             2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Д.Баатархүү, Д.Амгаланбаатар, Х.Алтангэрэл, С.Отгонбаяр, Б.Бат-Эрдэнэ нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2 дахь хэсэгт заасан /Бусдын эд хөрөнгийг бүлэглэж хулгайлах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгч Д.Баатархүүд 3 жилийн хугацаагаар хорих ял, Д.Амгаланбаяр, Б.Бат-Эрдэнэ нарт тус тус 6 сарын хугацаагаар баривчлах ял, Х.Алтангэрэлд 2 жил 6 сарын хугацаагаар хорих ял оногдуулж ялыг тэнсэж мөн хугацаагаар хянан харгалзахыг Цагдаагийн байгууллагад даалгаж, С.Отгонбаярын үйлдсэн гэмт хэргийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 155 дугаар зүйлийн 155.1 дэх хэсэгт заасан /Гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд хөрөнгийг авах, борлуулах/ гэмт хэрэг болгон хөнгөрүүлж, Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь хэсэгт зааснаар эрүүгийн хэрэгт байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гэх үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.5.22-2017.5.26/

 • 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүгдэгч Б.Мөнхбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2 дахь хэсэгт заасан /Бусдын эд хөрөнгийг орон байранд нэвтэрч хулгайлах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 1 жилийн хугацаа тогтоон засарч хүмүүжихийг даалган, засрал хүмүүжилд хяналт тавихыг эгч Б.Ариунцэцэг, ах Б.Батбаяр нарт даалгаж, Б.Мөнхбаярт зөвлөгөө өгч дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийг Багануур дүүргийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст мэдэгдсэн байна.

 

 •            2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Д.Гончигбал, М.Батболд нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгч нарыг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцон, хохирогч нь шүүгдэгч нартай сайн дураараа эвлэрсэн байх тул Д.Гончигбал, М.Батболд нарыг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгон шийдвэрлэсэн байна.

 

 •             2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 14 цагт шүүгдэгч З.Олзвойд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.2.1, 96.2.9 дэх хэсэгт тус тус заасан /Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах, гэмт хэргийг танхайн сэдэлтээр, хохирогчийн биеэ хамгаалж чадахгүй байгааг мэдсээр байж үйлдсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 7 жил 1 сарын хорих ял оногдуулж, оногдуулсан ялыг чанга дэглэмтэй хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлэжээ.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.4.24-2017.4.28/

 • 2017 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Г.Ховор-Эрдэнэд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 100 дугаар зүйлийн 100.1 дэх хэсэгт заасан /Байнга зодох буюу тарчлаах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 1 жил 1 сарын хорих ял оногдуулж, оногдуулсан ялыг жирийн дэглэмтэй хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Э.Зоригтбаатарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.3 дахь хэсэгт заасан /Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөний улмаас бусдын амь нас хохирсон, бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл учирсан/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 3 жилийн хугацаагаар хасч, 3 жил 6 сарын хорих ял оногдуулж, оногдуулсан ялыг тэнсэж, мөн хугацаагаар хянан харгалзахыг Цагдаагийн байгууллагад даалгаж шийдвэрлэв.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.4.17-2017.4.21/

 • 2017 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүгдэгч Б.Наранхүүд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж Б.Наранхүүг уг гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, шүүгдэгч нь хохирлыг нөхөн төлсөн, хохирогч нь шүүгдэгчтэй сайн дураараа эвлэрсэн гэх үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгон, шүүгдэгчийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж шийдвэрлэжээ.

 

 • 2017 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Ууганбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 120 дугаар зүйлийн 1201.1, 1201.2  дахь хэсэгт тус тус заасан /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүн, хүүхдийг байнга зодсон, харгис хэрцгий харьцсан, догшин авирлаж бие махбодийн болон сэтгэл санааны хүчирхийлэл үйлдсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаасан байна.

 

 • 2017 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 14 цагт шүүгдэгч Б.Ганхуягт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2 дахь хэсэгт заасан /Бусдын эд хөрөнгийг орон байранд нэвтэрч хулгайлах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 3 сар 1 хоногийн хугацаагаар баривчлах ял оногдуулж шийдвэрлэсэн байна.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.04.10-2017.04.14/

 • 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Л.Одончимэгт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 216 дугаар зүйлийн 216.1 дэх хэсэгт заасан /Зам тээврийн осол гаргасан жолооч осол гарсан талаар зохих байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэх үүргээ биелүүлээгүй/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний /1.200.000/ төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэсэн байна

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.02.27-2017.03.03/

 • 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Х.Чинзоригт  холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 97 дугаар зүйлийн 97.1 дэх хэсэгт заасан  /Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл болгоомжгүй учруулсан/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 1 жил 6 сарын хугацаагаар хорих ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.02.20-2017.02.24/

 • 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11 цагт шүүгдэгч Б.Үүрийнцолмонд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2, /Орон байранд нэвтэрч бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах/ 147 дугаар зүйлийн 147.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 4 жил 6 сарын хугацаагаар хорих ял оногдуулж шийдвэрлэжээ.

 

 •               2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11 цаг 30 минутад шүүгдэгч Б.Аззаяад холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2 дахь хэсэгт заасан ээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчиж бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл учруулсан/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасч, 1 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулж шийдвэрлэсэн байна.

 

 •   2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10 цагт ялтныг тэнсэн суллах, ялын дэглэм бууруулах тухай Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харьяа Хорих 427 дугаар ангийн даргын саналыг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж нэр бүхий 3 ялтныг тэнсэн суллаж, 8 ялтны ялын дэглэмийг бууруулж шийдвэрлэлээ.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2017.02.06-2017.02.10/

 •  2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Г.Очирбат, Д.Түвшинжаргал нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2 дахь хэсэгт заасан /Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөний улмаас хохирогч А.Нямхандын биед хүнд гэмтэл, шүүгдэгч Г.Очирбатын биед хүндэвтэр гэмтэл учруулсан/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгч нарын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жил 6 сарын хугацаагаар хасч, 1 жил 6 сарын хугацаагаар хорих ял тус тус оногдуулж, оногдуулсан ялыг тэнсэж, мөн хугацаагаар хянан харгалзахыг Цагдаагийн байгууллагад даалгаж шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүгдэгч Б.Баяр-Энхэд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.3 дахь хэсэгт заасан /Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөний улмаас бусдын амь нас хохирсон/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 3 жилийн хугацаагаар хасч, 4 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулж, оногдуулсан ялыг тэнсэж, мөн хугацаагаар хянан харгалзахыг Цагдаагийн байгууллагад даалгаж шийдвэрлэжээ

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2016.01.30-2017.02.03/

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Я.Октябрьт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаасан байна.

 

 •  2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Ю.Бямбацэрэнд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.

 

 •  2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10 цагт ялтны ялын дэглэмийг бууруулах тухай Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харьяа Хорих 427 дугаар ангийн даргын саналыг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж нэр бүхий 4 ялтны ялын дэглэмийг бууруулж шийдвэрлэлээ.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2016.01.23-2017.01.27/

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 11 цагт шүүгдэгч Б.Эрдэнэчимэг, С.Нямсүрэн, Э.Уянга нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 100 дугаар зүйлийн 100.1 дэх хэсэгт заасан /байнга зодох буюу тарчлаах/, 109 дүгээр зүйлийн 109.2.1 дэх хэсэгт заасан /бүлэглэж буюу урьдчилан үгсэж тохиролцсон бүлэг хүнийг хууль бусаар хорих/, 109.2.2 дахь хэсэгт заасан /амь биед нь аюултай хүч хэрэглэж хүнийг хууль бусаар хорих/, 109.2.3 дахь хэсэгт заасан /зэвсэг, зэвсгийн чанартай бусад зүйл хэрэглэж хүнийг хууль бусаар хорих/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгч Б.Эрдэнэчимэгт Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 100 дугаар зүйлийн 100.1 дэх хэсэгт зааснаар 1 жил хорих ял, мөн хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.2.1, 109.2.2, 109.2.3 дахь хэсгүүдэд тус тус зааснаар 4 жил хорих ял оногдуулж, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 57 дугаар зүйлийн 57.1 дэх хэсэгт зааснаар хөнгөн ялыг хүндэд багтаан биечлэн эдлэх ялыг 4 жилээр тогтоож, шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг 2 жилийн хугацаагаар хойшлуулсан байна.  Шүүгдэгч Э.Уянга, С.Нямсүрэн нарт Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 109 дүгээр зүйлийн 109.2.1 дэх хэсэгт зааснаар 2 жилийн хугацаагаар хорих ял тус тус оногдуулж, оногдуулсан ялыг тэнсэж, мөн хугацаагаар хянан харгалзахыг Цагдаагийн байгууллагад даалгаж шийдвэрлэсэн байна.

 

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Я.Бямбаад холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, шүүгдэгчийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж шийдвэрлэв.

 

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Я.Октябрьт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч нь өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан тул шүүх хуралдааныг 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 10 цагт хянан хэлэлцэхээр товлон хойшлуулжээ.

 

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүгдэгч Ш.Чимэддоржид холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 149 дүгээр зүйлийн 149.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын эд хөрөнгийг авахаар далайлган сүрдүүлэх/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 2 жил 10 хоногийн хорих ял оногдуулж, оногдуулсан ялыг тэнсэж, мөн хугацаагаар хянан харгалзахыг Цагдаагийн байгууллагад даалгасан байна.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм 2016.01.16-2017.01.20

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүгдэгч Д.Жаргалсайханд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 98 дугаар зүйлийн 98.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 1 жил хорих ял оногдуулан ялыг тэнсэж, мөн хугацаагаар хянан харгалзахыг Цагдаагийн байгууллагад даалгаж шийдвэрлэжээ.

 

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Д.Хүрэлбаатарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаасан байна.

 

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 14 цагт шүүгдэгч Д.Болдбаатарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 5 жил 1 сар хорих ял оногдуулж, ялыг чанга дэглэмтэй хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлэв.

 

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Ж.Төмөрмөнхөд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1 дэх хэсэгт заасан /догшин авирлаж танхайрах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 3 жил 1 сар хорих ял оногдуулж, шийтгэх тогтооло биелүүлэхийг 10 сарын хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэжээ.

 

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14 цагт шүүгдэгч З.Олзвойд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт заасан /Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 6 жил хорих ял оногдуулж, ялыг чанга дэглэмтэй хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлэв.

 

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Э.Зоригтбаатарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.3 дахь хэсэгт заасан /Жолооч тээврийн хэрэгсэл жолоодож байхдаа зам тээврийн осол гаргаж бусдын амь насыг хохироож, бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл учруулсан/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаасан байна.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм 2016.01.09-2017.01.13

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч Э.Энхбатад холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 100 дугаар зүйлийн 100.1 дэх хэсэгт заасан /тарчлаах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 1 жил 10 хоногийн хорих ял оногдуулж, ялыг мөн хугацаагаар тэнсэж, ялтныг хянан харгалзахыг Цагдаагийн байгууллагад даалгаж шийдвэрлэжээ.
 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 10 цагт шүүгдэгч П.Сэлэнгэбаатарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1 дэх хэсэгт заасан /догшин авирлаж танхайрах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 3 жил 10 хоногийн хорих ял оногдуулж, ялыг мөн хугацаагаар тэнсэж, ялтныг хянан харгалзахыг Цагдаагийн байгууллагад даалгаж шийдвэрлэсэн байна.
 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11 цагт шүүгдэгч Д.Балжиннямд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.1 дэх хэсэгт заасан /жолооч тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөний улмаас бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл учруулсан/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийн жолооны эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасч, 1.200.000 төгрөгөөр торгох ялыг тус тус оногдуулж шийдвэрлэв.
 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 14 цагт шүүгдэгч Б.Билгээд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 252 дугаар зүйлийн 252.2, 254 дүгээр зүйлийн 254.2 дахь хэсэгт тус тус заасан /хүнийг хүнд гэмт хэрэгт холбогдуулж хуурамч мэдүүлэг өгөх, худал мэдээлсэн/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчид 3 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулж, ялыг 1 жилийн хугацаагаар тэнсэж, ялтныг хянан харгалзахыг Цагдаагийн байгууллагад даалгаж шийдвэрлэсэн байна.
 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 цагт шүүгдэгч М.Сувданцэцэгт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 150 дугаар зүйлийн 150.2 дахь хэсэгт заасан /бусдын эд хөрөнгийг завших/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасч, 1 сар 10 хоногийн хугацаагаар баривчлах ял оногдуулж шийдвэрлэсэн байна.
 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр ялтныг тэнсэн суллах, ялын дэглэмийг бууруулах тухай Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харьяа Хорих 427 дугаар ангийн даргын саналыг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж нэр бүхий 1 ялтныг тэнсэн суллаж, 5 ялтны ялын дэглэмийг бууруулж шийдвэрлэлээ.

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм 2016.01.02-2017.01.06

 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 10 цагт Б.Батбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2 дахь хэсэгт заасан /бусдын орон байранд нэвтэрч эд хөрөнгө хулгайлах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шүүгдэгч Б.Батбаярт 6 сарын хугацаагаар баривчлах ял оногдуулж шийдвэрлэжээ.
 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 10 цагт Г.Ариунжаргал, С.Золжаргал, Ц.Уранбилэг нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 145.2 дахь хэсэгт заасан /бүлэглэж бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах/ хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж гэмт хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, шүүгдэгч нарыг цагаатгаж шийдвэрлэсэн байна.
 • 2017 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 10 цагт М.Сувданцэцэгт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 150 дугаар зүйлийн 150.2 дахь хэсэгт заасан /бусдын эд хөрөнгийг завших/ хэргийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч нь нотлох баримт шаардан гаргуулах тухай хүсэлт гаргасан тул хэргийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 цагт хянан хэлэлцэхээр товлон хойшлуулсан байна.