Хууль зүйн бодлого хэн сайн бодох вэ?

2017 оны 10 дугаар сард Монголын Шүүгчдийн холбооны Багануур дүүрэг дэх салбар зөвлөлтэй хамтран “Хууль зүйн бодлого хэн сайн бодох вэ?” тэмцээнийг шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарын дунд зохион байгуулж тэмцээний 1-р байрт шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Анхбаяр, 2-р байрт шүүгчийн туслах Д.Энхзаяа нар шалгарсан байна.