Сургалт зохион байгууллаа

2017 оны 9 дүгээр сард Ерөнхий шүүгч П.Цэцэгдулам “Зээлийн гэрээний хүү, алданги, нэмэгдүүлсэн хүү бодох аргачлал” сэдвээр сургалт зохион байгуулав. Сургалтад шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, мэдээлэл лавлагааны ажилтан нар хамрагдлаа.