Шүүхийн шийдвэрийн төсөл хэн сайн боловсруулах вэ?

2017 оны 3 дугаар сард Монголын Шүүгчдийн холбооны Багануур дүүрэг дэх салбар зөвлөлтэй хамтран Шүүхийн шийдвэрийн төсөл хэн сайн боловсруулах вэ? сэдэвт уралдааныг шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарын дунд зохион байгуулж 1-р байрт Ерөнхий шүүгчийн шүүгчийн П.Нансалмаа, 2-р байрт шүүгчийн туслах Т.Гантуяа нар шалгарлаа.