Сургалт зохион байгууллаа

Багануур дүүргийн шүүхийн Тамгын газраас шүүгчийн туслахуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн иргэний хэргийн болон эрүүгийн хэргийн шүүхэд сэлгэн ажиллуулах болсонтой холбогдуулж Ерөнхий шүүгчийн туслах П.Нансалмаа 1, 5 дугаар саруудад Иргэн-2014 программын сургалтыг шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарын дунд зохион байгууллаа.