Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч хууль тогтоомж

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь шүүх эрх мэдлийн

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 34 дугаар зүйлийн 34.2, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 86

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид хөлс олгох журам

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 65/110 дугаар тушаалаар Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид хөлс олгох журам батлагдлаа.

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам

  МОНГОЛ УЛСЫН  ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ   2013 оны 06 сарын 19 өдөр                               Дугаар                                        09Улаанбаатар хот   Журам батлах тухай Шүүхийн захиргааны тухай […]