Иргэний хэргийн шүүхийн мэдээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай шинэ хууль болон цаашид анхаарвал зохих асуудлын талаар харилцан санал солилцлоо.

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс Багануур дүүрэг дэх шийдвэр гүйцэтгэлийн хэсгийн шийдвэр гүйцэтгэгч нартай Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.10 дахь хэсэгт зааснаар жил бүр зохион байгуулдаг

Хууль зүйн бодлого хэн сайн бодох вэ?

2017 оны 10 дугаар сард Монголын Шүүгчдийн холбооны Багануур дүүрэг дэх салбар зөвлөлтэй хамтран “Хууль зүйн бодлого хэн сайн бодох вэ?” тэмцээнийг шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарын дунд зохион байгуулж тэмцээний 1-р

Туршлага солилцов

Тус шүүхийн шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнууд Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцан туршлага солилцов. Уг үйл ажиллагааны гол онцлог нь тус шүүхэд шинээр хэрэгжүүлж буй иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх

Сургалт зохион байгууллаа

2017 оны 9 дүгээр сард Ерөнхий шүүгч П.Цэцэгдулам “Зээлийн гэрээний хүү, алданги, нэмэгдүүлсэн хүү бодох аргачлал” сэдвээр сургалт зохион байгуулав. Сургалтад шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, мэдээлэл лавлагааны ажилтан нар

Сургалт зохион байгууллаа

2017 оны 5 дугаар сард шүүгч П.Туяа шүүгчийн туслах болон шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарт “Иргэний хэрэгт түүвэр хийх аргачлал, нотлох баримтыг үнэлэх, шинжлэн судлах” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан байна.

“АХА” тэмцээн зохион байгууллаа

Монголын Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны Багануур дүүрэг дэх салбар зөвлөлтэй хамтран Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг хэн сайн мэдэх вэ? сэдэвт “АХА” тэмцээнийг шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарын дунд

Шүүхийн шийдвэрийн төсөл хэн сайн боловсруулах вэ?

2017 оны 3 дугаар сард Монголын Шүүгчдийн холбооны Багануур дүүрэг дэх салбар зөвлөлтэй хамтран Шүүхийн шийдвэрийн төсөл хэн сайн боловсруулах вэ? сэдэвт уралдааныг шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарын дунд зохион байгуулж

Сургалт зохион байгууллаа

2017 оны 2 дугаар сард шүүгч Г.Ариунаа, сэлгэн ажиллаж байгаа шүүгчийн туслахуудын дунд хэргийн оролцогч нарт хуульд заасан эрх, үүргийг хэрхэн ойлгомжтой тайлбарлах, хэрхэн харилцах, харилцааны ур чадварын талаар сургалт зохион байгууллаа.

Сургалт зохион байгууллаа

Багануур дүүргийн шүүхийн Тамгын газраас шүүгчийн туслахуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн иргэний хэргийн болон эрүүгийн хэргийн шүүхэд сэлгэн ажиллуулах болсонтой холбогдуулж Ерөнхий